Katedra za opštu elektrotehniku

Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

Automatska anotacija medicinskih video zapisa


Finansiranje:

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, projekat naučne i tehnološke saradnje između Republike Slovenije i Bosne i Hercegovine, broj ugovora BI-BA/14-15-035

Apstrakt:

Manuelna obrada velikog broja medicinskih video zapisa je vrlo zahtjevan zadatak koji nosi veliki potencijal za grešku u interpretaciji sadržaja. Zbog toga je izuzetno važno da se istraže mogućnosti automatske detekcije regiona u kojima su primjetne patološke promjene ili je indikovana mogućnost da se dođe do patoloških promjena. Na ovaj način bi bila omogucena brža i pouzdanija dijagnoza. Automatska identifikacija regiona od interesa je povezano sa oblastima pretraživanja baza slika i klasifikacije slika.

Period:

2014 - 2015

Najvažniji rezultati:

  1. Vedran Jovanović, Vladimir Risojević, Zdenka Babić, “Cage Detection in Surveillance Videos of Offshore Fish Production Plants”, 24th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2015, Portorož, Slovenia, Vol. B, pp. 61-64, 2015
  2. Mitar Simić, Zdenka Babić, Vladimir Risojević, Goran Stojanović, Patricio Bulić, “Influence of Frequency of Excitation Signal and Electrode Position on the Transthoracic Impedance Measurement”, In Proceedings of 24th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2015, Portorož, Slovenia, Vol. B, pp. 99-102, 2015