Katedra za opštu elektrotehniku

Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

NOR-BA-S - NORwegian-BOsnian and Serbian cooperation platform for university and industry in ICT R&D


Finansiranje:

Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Apstrakt:

Cilj projekta je izgradnja platforme za saradnju i razvoj visokoškolskih ustanova u Bosni i Srbiji (BAS) s Norveškom (NOR) kroz zajedničko obrazovanje i istraživanje, u suradnji s preduzećima u ICT sektoru, s naglaskom na informacione tehnologije, telekomunikacije i obradu signala, u cilju jačanja njihove uloge u razvoju privrede i društvenom razvoju u obje zemlje.

Period:

2011 - 2015

Najvažniji rezultati:

  1. Mladen Veletić, Pål Anders Floor, Zdenka Babić, and Ilangko Balasingham, "Peer-to-Peer Communication in Neuronal Nano-Network," IEEE Transactions on Communications, 2015 (in press).
  2. Veletić, M., Balasingham, I., & Babić, Z. (2013, July). On spectrum analysis for nanomachine-to-neuron communications. In Communications and Networking (BlackSeaCom), 2013 First International Black Sea Conference on (pp. 64-68). IEEE.
  3. Veletić, M., Floor, P. A., & Balasingham, I. (2014, May). From nano-scale neural excitability to long term synaptic modification. In Proceedings of ACM The First Annual International Conference on Nanoscale Computing and Communication (p. 22). ACM.
  4. Veletić, M., Mesiti, F., Floor, P. A., & Balasingham, I. (2015, June). Communication theory aspects of synaptic transmission. In Communications (ICC), 2015 IEEE International Conference on (pp. 1116-1121). IEEE.
  5. Mesiti, F., Floor, P. A., Mladen, V., & Balasingham, I. Neuronal Stimulation Scenarios at Nanoscale.
  6. Veletić, M., Mesiti, F., Floor, P. A., & Balasingham, I. Stochastic Modeling the Tripartite Synapse and Applications.
  7. Mesiti, F., Veletić, M., Floor, P. A., & Balasingham, I. (2015). Astrocyte–neuron communication as cascade of equivalent circuits. Nano Communication Networks, 6(4), 183-197.