Katedra za opštu elektrotehniku

Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci


Doktorske disertacije


  • Prof. Dr Zdenka Babić, 1999. god, Prilog egzaktnim algoritmima za digitalnu obradu signala
  • Doc. Dr Vladimir Risojević, 2013, Klasifikacija slika dobijenih tehnikama daljinske detekcije
  • Dr Aleksej Avramović, 2016, Niskodimenzionalni prostorno-teskturalni deskriptori multispektralnih slika, mentor prof. dr Irini Reljin
  • mr Vladimir Lekić, 2016, Obrada signala senzora autonomnih signala senzora autonomnih vozila korišćenjem vještačkih neuronskih mreža u kompleksnom domenu, mentor prof. dr Zdenka Babić
  • Mladen Veletić, 2016, Obrada signala u bio-nano komunikacijama kao koncept za prenos podataka u nano-mrežama, dvojni doktorski studij sa NTNU (Norveška), mentor prof. dr Ilangko Balasingham, ko-mentor prof. dr Zdenka Babić
  • Gonçalo Marques, doktorski studij na University of Beira Interior, Portugal, mentor prof. dr Nuno M. Garcia, ko-mentor prof. dr Zdenka Babić