DSP lab / Teorija električnih kola 1

Teorija električnih kola 1

Nastavnik: Prof. dr Zdenka Babić

Asistenti: mr Milenko Srdić, mr Vladimir Risojević

Laboratorijske vježbe

Laboratorijske vježbe počinju u ponedjeljak, 21.04.2008.godine. Vježbe će se održavati u dvije grupe prema sledećem rasporedu.

Materijali za vježbe:

  1. Simulacija mreža u vremenskom domenu,
  2. Analiza mreža u vremenskom domenu,
  3. Jednačine stanja,
  4. Osnovna kola sa operacionim pojačavačima.
  5. Simulacija mreža u frekvencijskom domenu,
  6. Analiza mreža u frekvencijskom domenu,

Prisustvo na laboratorijskim vježbama je obavezno. Da bi se pristupilo vježbama potrebno je uraditi pripremu i znati osnovne pojmove koji se koriste u vježbi kao i način izračunavanja bitnih veličina. Izvještaj sa laboratorijskih vježbi treba da sadrži pripremu, grafike i brojne vrijednosti svih izmjerenih (simuliranih) veličina i odgovarajuće komentare i predaje se u za svaku vježbu u terminu sledeće vježbe. Na kraju ciklusa vježbi biće organizovan termin za nadoknadu u kojem će se moći nadoknaditi jedna neurađena vježba.