Analogni i digitalni filtri

Uputstvo za MATLAB

Nastavnik: Prof. dr Zdenka Babić

Asistent: mr Vladimir Risojević

Kolokvijum će se održati u srijedu, 09.04.2014. godine prema sljedećem rasporedu.

Laboratorijske vježbe počinju u srijedu, 26.03.2014. godine po sljedećem rasporedu. Vježbe se održavaju u Laboratoriji za digitalnu obradu signala.

Osnovni predmet proučavanja u okviru predmeta Analogni i digitalni filtri je projektovanje frekvencijski selektivnih filtara. Materijal na ovoj stranici može se iskoristiti za pripremu za polaganje ispita iz ovog predmeta. Vježbe su simulacije u MATLAB-u i PSpice-u koje ilustruju najvažnije koncepte projektovanja analognih i digitalnih filtara. Zajedno sa materijalom sa predavanja i računskih vježbi čine materijal dovoljan za pripremu za polaganje ispita.

Analogni i digitalni filtri školske 2012/13. godine

Knjiga

Zdenka Babić

Analogni filtri

Računske vježbe

MATLAB primjeri projektovanja analognih filtara

Projektovanje digitalnih filtara

Projektovanje IIR filtara (PPT)

Projektovanje FIR filtara (PPT)

MATLAB primjeri projektovanja digitalnih filtara

Laboratorijske vježbe

  1. Uvod u MATLAB,
  2. Određivanje funkcije prenosa analognih filtara,
  3. Realizacija pasivnih filtara,
  4. Projektovanje i simulacija aktivnih filtara,
  5. Uvod u digitalnu obradu signala,
  6. Projektovanje digitalnih filtara.

Pomoćni MATLAB fajlovi koji se koriste na laboratorijskim vježbama.