Teorija električnih kola 2

Nastavnik: Prof. dr Zdenka Babić

Asistent: mr Vladimir Risojević

Knjiga

Zdenka Babić

Analiza i obrada kontinualnih signala

Disretni signali i sistemi

Laboratorijske vježbe

Laboratorijske vježbe počinju u četvtak i petak, 12. i 13.11.2009.godine i održavaće se u Laboratoriji za digitalnu obradu signala prema sledećim grupama. Na kraju ciklusa laboratorijskih vježbi biće organizovan izlazni kolokvij. Uspjeh na izlaznom kolokviju uračunava se u konačnu ocjenu iz ovog predmeta.

Materijali za vježbe:

  1. Uvod u MATLAB,
  2. Spektralna analiza signala, Simulink modeli potrebni za vježbu,
  3. Laplasova transformacija,
  4. Diskretni signali i sistemi (handel44100.wav),
  5. Vodovi.

Prisustvo na laboratorijskim vježbama je obavezno. Da bi se pristupilo vježbama potrebno je uraditi pripremu i znati osnovne pojmove koji se koriste u vježbi kao i način izračunavanja bitnih veličina. Izvještaj sa laboratorijskih vježbi treba da sadrži pripremu, grafike i brojne vrijednosti svih izmjerenih (simuliranih) veličina i odgovarajuće komentare i predaje se u za svaku vježbu u terminu sledeće vježbe. Na kraju ciklusa vježbi biće organizovan termin za nadoknadu u kojem će se moći nadoknaditi jedna neurađena vježba.