Katedra za opštu elektrotehniku

Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci


Odabrana poglavlja iz
digitalne obrade slike


Predmetni nastavnik:

Profesor Dr Zdenka Babić

Ciljevi izučavanja predmeta:

Osnovni cilj ovog predmeta je produbljavanje postojećih i sticanje novih znanja o obradi i analizi digitalnih slika, kompresiji višedimenzionalnih signala, te mogućnostima primjene.

Ishodi učenja:

Po završetku kursa studenti će posjedovati teorijsko i praktično znanje o savremenim tehnikama obrade i analize digitalnih slika.

Sadržaj predmeta:

Rekonstrukcija slike iz projekcija. Stereoskopski vid. Odabrane metode segmentacija digitalnih slika. Osnovi analize digitalnih slika. Izdvajanje obilježja boje, teksture i oblika. Analiza glavnih komponenti (PCA). Biometrijske i medicinske slike. Prepoznavanje i personalna autentikacija. Obrada i analiza multispektralnih i višedimenzionalnih slika. Kodovanje i kompresija višedimenzionalnih signala. Primjene.