Katedra za opštu elektrotehniku

Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci


Pretraživanje multimedijalnog sadržaja


Predmetni nastavnik:

Docent Dr Vladimir Risojević

Ciljevi izučavanja predmeta:

Osnovni cilj predmeta je sticanje teorijskih znanja i praktičnih vještina u označavanju i pretraživanju multimedijalnih baza podataka.

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa studenti će posjedovati teorijsko i prakticno znanje iz rukovanja multimedijalnim datotekama i biti upoznati sa savremenim rješenjima i primenama, kako u kućnim datotekama, tako i u Profesoresionalnim sistemima, uključujući i primene u medicini. Kroz rad na projektnim zadacima studenti će sticati iskustvo u timskom radu.

Sadržaj predmeta:

Struktura multimedijalnih podataka. Osnovni objektivni deskriptori sadržaja slike: boja, tekstura, orijentacija linija, oblik. Objektivne mere sličnosti slika. Sistemi za pretraživanje na bazi sadržaja slike. Semantički jaz. Uvođenje reakcije korisnika u sistem za pretraživanje. Opisivači slike višeg nivoa - semantički opis slike. MPEG-7: Standard za opisivanje sadržaja slike. Označavanje i pretraživanje audio materijala. Metode zaštite autentičnosti multimedijalnog materijala (watermarking). Osnovne primene sistema za pretraživanje: privatne, Profesoresionalne i medicinske datoteke.