Katedra za opštu elektrotehniku

Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci


Obrada i analiza
multimedijalnih signala


Predmetni nastavnik:

Profesor Dr Zdenka Babić

Ciljevi izučavanja predmeta:

Osnovni cilj ovog predmeta je produbljavanje postojećih i sticanje novih znanja o obradi i analizi multimedijalnih signala, te mogućnostima primjene u multimedijalnim sistemima.

Ishodi učenja:

Po završetku kursa studenti će posjedovati teoretsko i praktično znanje o savremenim inženjerskim rješenjima u oblasti multimedije.

Sadržaj predmeta:

Pregled multimedijalnih signala i sistema. Konverzija brzine odmjeravanja. Konverzija prostora boja. Gama korekcija. Editovanje videa, deinterlacing. Sinhronizacija. Multispektralne slike. Superrezolucija. Fuzija slika. Poboljšanje kvaliteta multimedijalnih signala. Restauracija multimedijalnih signala. Debluring. Rekonstrukcija slike iz projekcija. 3D slike. Stereoskopski vid. Segmentacija digitalnih slika. Segmentacija videa. Analiza digitalnih slika. Izdvajanje obilježja boje, teksture i oblika. Analiza glavnih komponenti. Multimedijalne baze podataka. Biometrijske i medicinske slike. Prepoznavanje i personalna autentikacija. Kodovanje i kompresija multimedijalnih signala. Osnovni standardi u multimedi-jalnim primjenama: MPEG1, MPEG2, MPEG4 i H26x.