Katedra za opštu elektrotehniku

Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

mr, Slavica Gajić

Image

kabinet: 1209

Broj telefona: +387 51 221 833

e-mail: slavica.gajic@etfbl.net

Biografija

Slavica Gajić (djevojački Savić) rođena je 07.10.1986. godine u Mrkonjić Gradu gdje je završila osnovnu školu i Gimnaziju kao dobitnica Vukovih diploma. Osnovne i master studije završila je na Elektrotehničkom fakultetu u Banjoj Luci, smijer Elektronika i telekomunikacije, gdje radi od marta 2010. godine. Student treće godine doktorskih akademskih studija Fakulteta tehničikih nauka Univerziteta u Novom Sadu na smjeru Energetika, elektronika i telekomunikacije i u fazi je izrade doktorske disertacije iz oblasti elektromagnetike. Do sada objavila 16 radova na medunarodnim i domaćim konferencijama, te časopisima iz oblasti digitalne obrade signala i slike. Učesnik na više domaćih i medunarodnih projekata.
Udata, majka jedne djevojčice.

Oblasti interesovanja

Digitalna obrada signala i slike, elektromagnetika i njena primjena u medicini.

Odabrane publikacije

  1. Slavica Savić, „Multifocus Images Sets Fusion Using First Level of Empirical Mode Decomposition,“ TELFOR2014, Beograd, novembar 2014, pp. 501-504.
  2. Slavica Savić , Dino Kosić, Vladimir Risojević, Siniša Vuković, "An Implementation of Phase Vocoder on a DSP for Real-Time Pitch Shifting," The Second International Acoustics and Audio Engineering
  3. Slavica Savić , Zdenka Babić, "Color Multifocus Image Fusion Using Empirical Mode Decomposition," TELFOR Journal, Vol. 5, No. 2, 2013.
  4. Slavica Savić, Zdenka Babić, "Fusion of Low Contrast Multifocus Image," Proc. of Pepers, 20th Telecomunications forum TELFOR 2012, Beograd, novembar 2012, pp 658-661.
  5. Slavica Savić , Zdenka Babić, "Multifocus Image Fusion Based on the First Level of Empirical Mode Decomposition," Proc. of International Conference on Systems, Signals and Image Processing, IWSSIP2012, Beč, april 2012, pp 622-625.