Elektrotehnicki fakultet u Banjoj Luci

Laboratorija za digitalnu obradu signala

Istraživanje

Aerial Image Classification (Klasifikacija aero snimaka)

Multifocus Image Fusion (Fuzija multifokusiranih slika)

Lossless Image Compression

Nastava

Teorija električnih kola (2016/17)
Materijal sa predavanja
Pretraživanje multimedijalnog sadržaja
Drugi ciklus studija
Obrada i analiza multimedijalnih signala
Drugi ciklus studija
Multimedijalni sistemi
Raspored po grupama i materijal za laboratorijske vježbe.
Multimediji (Tehnološki fakultet)
Materijal sa predavanja
Teorija električnih kola (2015/16)
Materijal sa predavanja
Teorija električnih kola 1
Dostupni su materijali za laboratorijske vježbe iz Teorije električnih kola 1. Laboratorijskim vjezbama se moze pristupiti samo sa urađenom pripremom. Izostanak sa jedne vježbe moći će se nadoknaditi u posebno organizovanom terminu. Za dobijanje potpisa neophodno je prisustvo na svim laboratorijskim vježbama, urađeni izvještaji za vježbe.

Teorija električnih kola 2
Dostupni su materijali za laboratorijske vježbe iz Teorije električnih kola 2. Laboratorijskim vjezbama se moze pristupiti samo sa urađenom pripremom. Izostanak sa jedne vježbe moći će se nadoknaditi u posebno organizovanom terminu. Za dobijanje potpisa neophodno je prisustvo na svim laboratorijskim vježbama, urađeni izvještaji za vježbe.

Analogni i digitalni filtri
Predavanja i vježbe, te pripreme za semestralne radove iz predmeta Analogni i Digitalni filtri. Pogledajte na koji način se pristupa radnim zadacima i u kojoj formi treba dati rješenja.

Digitalna obrada signala (RI)
Materijali za laboratorijske vježbe iz Digitalne obrade signala. Laboratorijske vježbe utiču na konačnu ocjenu iz predmeta.

Digitalna obrada signala (ET)
Materijali za laboratorijske vježbe iz Digitalne obrade signala. Laboratorijske vježbe utiču na konačnu ocjenu iz Digitalne obrade signala.

Digitalna obrada slike
Upoznajte se sa konceptima i mogućnostima Matlaba i njegovog Image Processing Toolboxa u Digitalnoj obradi slike. Naučite kako se slike predstavljaju u memoriji računara. Isprobajte algoritme za poboljšanje vizuelnog kvaliteta slike i restauracija slike narušene šumom.

MATLAB
MATLAB je de facto standard za naučna i inženjerska izračunavanja, nezamjenljiv alat modernog inženjera. Ovdje možete pronaći uputstvo za MATLAB na našem jeziku, rad studenata Elektrotehničkog fakulteta u Banjoj Luci pod pokroviteljstvom Laboratorije za digitalnu obradu signala i WUS Austria.

Laboratorijske vježbe
Teorija električnih kola 1
Teorija električnih kola 2
Analogni i digitalni filtri
Digitalna obrada signala (RI)
Digitalna obrada signala (ET)
Digitalna obrada slike
Multimedijalni sistemi
MATLAB
Ispitni zadaci
Teorija električnih kola 1
Teorija električnih kola 2
Studentski radovi
Diplomski radovi
WUS AUSTRIA

Komentari: risco@etfbl.net