DSP lab / Studentski radovi

Studentski radovi

Diplomski radovi

2011.

Dražen Surtov Estimacija pokreta u videu    
Ljubiša Crnadak Nenadgledana klasifikacija rukom pisanih riječi PDF  
Nena Dabić Segmentacija slika u boji PDF  

2010.

Boban Teinović Analiza histoloških slika    

2009.

Jasmina Smailović Biometrijsko prepoznavanje na osnovu slike dužice oka PDF PPTX
Slavica Savić Kompresija medicinskih 3D slika PDF  
Snježana Momić Vizuelna obilježja vazdušnih i satelitskih slika PDF  
Predrag Marjanović Kompresija dvodimenzionalnih medicinskih slika    

2008.

Boris Bardak Analiza EKG signala PDF  

2007.

Boris Golić Prepoznavanje akorda korištenjem skrivenih Markovljevih modela PDF  
Igor Marić Klasifikacija muzičkih audio zapisa PDF PPT
Jelena Đuričić Primjena konturnih deskriptora u pretraživanju baza slika PDF PPT
Aleksej Avramović Segmentacija digitalnih slika primjenom mean shift algoritma PDF  
Tihomir Vinčić Uticaj postupaka za segmentaciju na optičko prepoznavanje znakova PDF  

2006.

Dalibor Čeko Promjena učestanosti odabiranja kod televizije visoke definicije PDF PPT
Dalibor Krstić Kompresija i arhiviranje medicinskih slika PDF  
Bojan Gajić Kompjuterska radiografija    
Milenko Adamović Deskriptori boje i teksture u MPEG-7 standardu    

2005.

Kemal Hajvazović

2004.

Tatjana Kuburić Primena Radonove transformacije za detekciju ravnih linija u digitalnoj slici