DSP lab / Teorija električnih kola

Teorija električnih kola

Nastavnik: Doc. dr Vladimir Risojević

Asistent: Aleksej Avramović

Skripta

 1. Električne mreže i kola,
 2. Određivanje odziva u kolima prvog reda,
 3. Određivanje odziva u kolima drugog reda
 4. Određivanje odziva na proizvoljnu pobudu
 5. Određivanje odziva na prostoperiodičnu pobudu
 6. Mreže sa dva pristupa
 7. Vodovi
 8. Topologija električnih mreža
 9. Jednačine stanja
 10. Jednačine stanja (primjeri)
 11. Analiza kola u frekvencijskom domenu
 12. Induktivno spregnuta kola
 13. Snage u ustaljenom prostoperiodičnom režimu
 14. Ustaljeni složenoperiodični režim