Katedra za opštu elektrotehniku

Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

Praćenje ponašanja životinja i insekata analizom video-zapisa


Sinopsis:

Zajedničko istraživanje sa SINTEF Fisheries, Norveška i Poljoprivrednim fakultetom Univerziteta u Banjoj Luci

U novije vrijeme značajne primjene video nadzora su u oblastima proizvodnje hrane, kao što su npr. ribogojilišta, pčelinjaci, staklenici i slično. Kada su u pitanju ribogojilišta, gubici u proizvodnji su često u vezi sa tretmanom ribe. Neke operacije su stresne za ribu i potrebno je posmatranje i kvantifikacija parametara vezanih za stres kako bi se radnici obavijestili ako dođe do povećanja stresa iznad predefinisanog nivoa. Parametri vezani za stres se mogu uočiti na površini u vidu, npr. skakanja i prskanja. Značajan indikator stanja riba je i način plivanja. Slični parametri za ocjenu stanja se mogu primjeniti i na pčelinja društva. S obzirom na aktuelnu ugroženost pčela zbog široke primjene antibiotika i pesticida od značaja je nadzor košnica kako bi se na vrijeme uočilo neuobičajeno ponašanje koje je indikativno za stanja koja zahtjevaju intervenciju pčelara. Nadzor pčelinjaka, pored praćenja ambijentalnih uslova: temperature, vazdušnog pritiska, vlažnosti, itd, može da uključuje i video nadzor kako bi se pratio npr. unos polena ili ponašanje pčela

Image
Image

Radovi:

  1. Zdenka Babic, Ratko Pilipovic, Vladimir Risojevic, Goran Mirjanic, "Pollen bearing honey bee detection in hive entrance video recorded by remote embedded system for pollination monitoring, XXIII International Society for Photogrammetry and Remote Sensing Congress, 2016, prihvaceno.
  2. Ratko Pilipovic, Vladimir Risojevic, Zdenka Babic, Goran Mirjanic, "Background Subtraction for Honey Bee Detection in Hive Entrance Video", Infoteh Jahorina, 2016
  3. Vedran Jovanovic, Vladimir Risojevic, Zdenka Babic, Cage Detection in Surveillance Videos of Offshore Fish Production Plants, 24th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2015, Portoro, Slovenia, Vol. B, pp. 61-64, 2015