Katedra za opštu elektrotehniku

Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

Biohibridni sistemi zasnovani na IoT i sobnim biljkama za poboljšanje unutrašnjih ambijentalnih uslova (podrška za implementaciju ICT COST akcije IC1303)


Finansiranje:

Ministartvo civilnih poslova BiH

Apstrakt:

Cilj ovog projekta je naučno dokazati da uticaj sobnih biljaka na smanjenje zagađujućih materija u unutrašnjem prostoru zavisi od uslova okruženja, i realizovati biohibridni sistem za prečišćavanje vazduha zasnovan na IoT i sobnim biljkama koji će, za razliku od aktuelnih pokušaja dizajniranja bioprečišćivača vazduha, biti prilagođen konkretnoj životnoj sredini. U tu svrhu potrebno je realizovati elektronski sistem, koji uz odabir odgovarajućih senzora treba da omogući kontinuirano praćenje kvaliteta vazduha na daljinu. Ovisno o dobijenim vrijednostima mjernih parametara, vršiće se projektovanje vrste, količine i rasporeda sobnih biljaka prema konkretnim ambijentalnim uslovima. Tako dobijeni biohibridni sistem za prečišćavanje vazduha, zasnovan na IoT i sobnim biljkama, će biti instaliran u 10 prostorija jedne zdravstveno-rehabilitacione ustanove i testiran korišćenjem objektivnih i subjektivnih metoda za ispitivanje kvaliteta životne sredine.

Period:

2017 - 2018

Konzorcijum:

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Javna ustanova SARNET, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Univerzitet Beira Interior, Univerzitet u Kopenhagenu, Kiparski univerziteta za tehnologije i Univerzitet u Ljubljani.