Katedra za opštu elektrotehniku

Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

Pčele i ICT za život


Finansiranje:

Ministartvo nauke i tehnologije Republike Srpske

Apstrakt:

Pripremne aktivnosti na izradi projektnog prijedloga za učešće u naučnoistraživačkom programu Evropske unije HORIZON 2020 sa projektom "Bees and ICT for Life".

Period:

2017 - 2018