Katedra za opštu elektrotehniku

Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

Analiza video zapisa sa UAV kod bioloških metoda za detekciju eksploziva


Finansiranje:

Ministartvo nauke i tehnologije Republike Srpske

Apstrakt:

Problem zaostalih mina u post-konfliktnim područjima i dalje predstvlja ogroman problem u pogledu povreda civila i neiskorišćenog zemljišta. Humanitarno deminiranje je rizično, skupo i dugotrajno, a moguće su zaostale mine i nakon deminiranja. Zbog toga se pored uobičajenih tehnika i procedura uvode i biološke metode za otkrivanje eksploziva. Najnovija istraživanja su pokazala da je moguće obučiti pčele da dolaze do mjesta na kojima postoji eksploziv. Područja na kojima je gustoća pčela veća potencijalno sadrže eksplozivne materijale. Razvijene su procedure i metode za obuku pčela za detekciju eksploziva (FP7 projekat TIRAMISU). Ovaj metod, iako dokazan i pouzdan, teško može biti upotrijebljen na terenu. Glavni ograničavajući faktor u upotrebi pčela za otkrivanje eksploziva jeste nemogućnost njihovog praćenja u slobodnom letu iznad minskog polja. Ovaj projekat ima za cilj da razvije inovativne metode i tehnologije za otkrivanje zaostalih mina integracijom i poboljšanjima postojećih najsavremenijih tehnologija, naime, kolonijama pčela obučenim za traženje eksploziva u kombinaciji sa automatskom analizom video zapisa visoke rezolucije dobijenih snimanjem sa bespilotnim letjelicama iznad minskih polja. Automatska analiza video zapisa treba da verifikacije ideju da prethodno obučene pčele dolaze na mjesta gdje se nalazi eksploziv. Konačan rezultat analize video signala treba da bude vremensko-prostorna distribucija pčela iznad minskog polja. Pristup rješavanju ovog problema će biti zasnovan na modernim metodama snimanja bespilotnim letjelicama, automatskoj analizi videa za detekciju malih pokretnih objekata i najsavremenijim metodama mašinskog učenja za lokalizaciju i praćenje pčela u letu iznad minskog polja.

Period:

2017 - 2018