Katedra za opštu elektrotehniku

Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci


Elektromagnetika


Predmetni nastavnik:

Profesor Dr Vesna Spasić-Jokić

Ciljevi izučavanja predmeta:

Upoznavanje i savladavanje osnovnih pojmova, koncepata, zakonitosti elektrostatike, sporopromjenljivog i kvazistacionarnog elektromagnetnog polja. Usvajanje koncepata prostiranja talasa, elektromagnetnog zračenja i antena.

Ishodi učenja:

Osposobljavanje studenta da identifikuju, formulišu i riješe probleme iz oblasti elektromagnetike

Sadržaj predmeta:

Maksvelove jednacine elektromagnetnog polja. Materijali u elektromagnetnom polju i granični uslovi. Teorema superpozicije, raspodjela elektromagnetne energije. Pointingova teorema. Teorema ekvivalencije i metoda ogledanja. Osnove elektrostatike i sporopromjenljivih polja. Kvazistacionarno elektromagnetno polje. Osnovi prostiranja talasa. Elektromagnetno zračenje, Hercov dipol, antene.