Katedra za opštu elektrotehniku

Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci


Teorija električnih kola


Predmetni nastavnik:

Docent Dr Vladimir Risojević

Ciljevi izučavanja predmeta:

Upoznavanje sa osnovnim metodama analize električnih kola u vremenskom i frekvencijskom domenu. Upoznavanje sa osnovnim metodama analize i obrade kontinualnih i diskretnih signala.

Ishodi učenja:

Studenti ovladavaju teorijskim znanjima, vještinama i praktičnim metodima analize prelaznih procesa i ustaljenog stanja u električnim kolima u vremenskom i frekvencijskom domenu, analizom primjenom jednačina stanja, topološkim metodima analize električnih kola, analizom kola u prostoperiodičnom i složenoperiodičnom režimu i analizom mreža sa raspodijeljenim parametrima.

Sadržaj predmeta:

Električna kola i mreže: definicije i osnovni pojmovi. Fizičko kolo i njegovo modelovanje. Elementi električnih kola sa jednim i više pristupa. Induktivno spregnuta kola. Analiza električnih kola u vremenskom domenu: prelazni procesi, suprepozicini integrali. Jednačine stanja. Mreže sa dva pristupa. Osnovni pojmovi iz topologije. Analiza električnih kola u frekvencijskom domenu. Rezonancije i rezonantni odziv. Ustaljeni prostoperiodični režim. Složenoperiodični režim. Električne mreže sa raspodijeljenim parametrima. Vodovi.

Skripta

 1. Električne mreže i kola,
 2. Određivanje odziva u kolima prvog reda,
 3. Određivanje odziva u kolima drugog reda
 4. Određivanje odziva na proizvoljnu pobudu
 5. Određivanje odziva na prostoperiodičnu pobudu
 6. Mreže sa dva pristupa
 7. Topologija električnih mreža
 8. Jednačine stanja
 9. Jednačine stanja (primjeri)
 10. Analiza kola u frekvencijskom domenu
 11. Snage u ustaljenom prostoperiodičnom režimu
 12. Ustaljeni složenoperiodični režim
 13. Vodovi