Katedra za opštu elektrotehniku

Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci


Računarska grafika


Predmetni nastavnik:

Profesor Dr Patricio Bulić

Ciljevi izučavanja predmeta:

Upoznavanje sa konceptom prikaza trodimenzionalne scene. Sticanje vještina neophodnih za programiranje grafičkih aplikacija i upoznavanje sa osnovnim konceptima grafičkih računarskih sistema.

Ishodi učenja:

Ishodi učenja uključuju praktičan rad sa programskih jezicima za kreiranje grafičkih aplikacija, sticanje fundamentalnih znanja o načinima prikazivanja trodimenzionalne scene i o osnovnim algoritmima računarske grafike.

Sadržaj predmeta:

Osnovi računarske grafike i grafičkih sistema. Vektorska i rasterska grafika, hardver za računarsku grafiku. Osnovni pojmovi i koncepti rada sa programskim jezikom OpenGL, sintaksa i primjeri prikazivanja dvodimenzionalne i trodimenzionalne sce, osvjetljavanja, sjenčenja i animacije. Osnovi rasterske grafike, matematička osnova geometrijskog dijela računarske grafike, homogene koordinate, prave, ravni, transformacije, projekcije. Crtanje osnovnih dvodimenzionalnih primitiva, duži, kružnice, elipse. Matematička osnova za prikaz trodimenzionalne scene, transformacije modelovanja, transformacije 3D pogleda, transformacije 2D pogleda. Popunjavanje poligona, isjecanje linija i poligona. Lambertov i Fongov model osvjetljenja, sjenčenje. Rasterizacija Raytracing metodama.